2.8.2015

Koko kansan mediapolitiikkaa

Seuraavat kysymykset saattavat liittyä viimeaikaisiin tapahtumiin mediassa, mutta ne voivat myös liittyä ihan yleiseenkin keskustelu- ja uutisointimentaliteettiin Suomessa.


Kysymyksiä. Ei vastauksia:

-Miksi jonkun on aina tehtävä tai kirjoitettava julkisesti jotain sopimattomaksi miellettävää, ennenkuin Suomessa saadaan järkevää ja syvällistä keskustelua aikaiseksi?

-Miksi poliitikko (tai poliitikkoon verrattava henkilö) ei saa kirjoittaa suorasti ja referoiden, vaan hänen täytyy kirjoittaa pitkästi ja kierrellen, vaikka sisältö olisi lopulta kummassakin tapauksessa sama?

-Mikseivät suuret massat enää ymmärrä rikasta kielenkäyttöä, jossa sanoilla on enemmän kuin yksi merkitys?

-Miksi erinäisiltä poliittisilta tahoilta odotetaan välitöntä reagointia vähäpätöisiimpiinkin asioihin joita maassamme tapahtuu, eikä enään parin päivän tai jopa viikon reagointiaika riitä, vaikka ko. taho olisi esim. lomalla?

-Pitäisikö poliitikkojen istua kokoajan tietokoneen ääressä odottamassa mitä ihmiset ja mediat kirjoittavat, ja olla valmiina kirjoittamaan vastineita?

-Miksi Suomen media (varsinkin aikakauslehtimedia) osaa uutisoida vain yhdestä aiheesta kerrallaan?

-Mikseivät ihmiset osaa selvittää taustoja?


Hyvää politikointia!